Děti mají dle možností donést do školy prázdné 0,5 l plast. lahve - budou potřeba na Jablkobraní.

11.10.2018 14:16