Po - Ma- str. 35/cv. 2, (+ ŽA - číst slabiky str. 64, 68)

23.10.2017 11:56