ST - Ma - str. 17 (dopsat číslice 3), ŽA - dopsat str. 37 (zbývající 3 řádky). V modrém procvičovacím sešitě ZEZADU si mohou děti dokreslit obrázky začínajíci na písmena M, L. Pozor- Pokud některý z chlapců přišel z TV v cizích riflích, doneste je v

27.09.2017 12:13

pondělí na výměnu. Jeden chlapec si nebyl jistý, zda je nemá vyměněné. :). 

S dětmi jsme si povídaly o sv. Václavovi, zkuste se jich zeptat, co si zapamatovaly. Přeji hezké volné dny!