St - ŽA - str. 86 - první 3 řádky opakovacích tvarů. (+ čtení písmen, slabik např. po str.74). Připomínám: kontrolujte vlásky, stále se objevují vši.

01.11.2017 11:47