Út - písanka str. 10 (dopsat 4 řádky a dobrovolně může cv. 1,2,3). Nemocní + slab. str. 16,17, Ma - dodělat str. 44

21.11.2017 12:15

Dnes děti dostaly obrázkový kalendář - vybarvovat budeme1 okénko - pouze dny  ve škole.

Rodičům mají předat letáček firmy Fritex (o sběru použitého kuchyňského oleje).