---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milé děti

11.03.2020 17:31

 

Doufám, že si nečekané volno užíváte ve zdraví. Jistě využijete pěkné počasí k vycházkám a sportování. Jelikož ale zatím nelze odhadnout dobu trvání volna, dle možností věnujte denně alespoň chvíli procvičování učiva. Návrat do školy pak bude bez problémů. 

Doporučuji denně: ČTENÍ - s dětmi jsme se domlouvali na čtení vlastní knihy, bylo by dobré číst alespoň chvíli i nahlas.      

                              MA - procvičujte násobilku,  sčítání a odčítání 1000 zpaměti i písemně  (tzv. pod sebou)

                              Čj - vyjmenovaná slova B, L, M, a zejména nově P

 

Pro snažší procvičování doporučuji osvědčené stránky např: 

                         ČJ -  www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/ , www.gramar.in/cs/

                         MA - www.naucsepocitat.cz/ a pro lepší náladu i www.matika.in/cs/

Jakmile to bude možné, uvedu další informace k výuce.

Zatím můžete využít i další možnosti:

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

 

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

 

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

 

Bezplatně poskytuje rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

Informace z třídní schůzky 13. 1 2020

 

 1. Žádám rodiče o pravidelnou kontrolu a podpis žákovských knížek.

Doplnit chybějící fixy na tabulky, folie.

 1. Výsledná klasifikace (zejména u nerozhodných známek) dle pololetního opakování

     – budeme se připravovat v hodinách

Ma - zopakovat a procvičovat násobilku, sčítání a odčítání do 100

Čj – procvičovat vyjmenovaná slova po B, L + začneme M

 • Čtenářská dílna – 1 x měsíčně, čte každý svoji rozečtenou knihu
 • Průběžně nosit a prezentovat přečtenou knihu (alespoň 1x za pololetí)

……………………………………………………………………………………………………………..  

 1. Ostatní
 • Plavání – celkem 10x    KONTROLUJTE PRAVIDELNĚ VLASY, stále se objevují vši
 • (změna: nemocní mohou zůstávat ve škole), rozvrh upraven
 • ,,Sluchátko“- děti si dobrovolně a samy vybírají téma i způsob prezentace,

(seznámí spolužáky s tím, co je zajímá nebo baví)

 

Plánujeme:

 • Na čtvrtek do Prv donést odměrky (budeme odhadovat a měřit objem)
 • Do Pč prosím o zbytky příze - vlna, bavlnky…., ev. odřezky měkkého dřeva
 • 28. 1. – beseda se spisovateli
 • Recitační soutěž v únoru
 • 13. 2. – Sojčí lumpárny – výukový program Jezírko Brno (ptáci, práce se dřevem)

(cena 100,- + doprava, část bude možná hrazena školou, o případné platbě budu informovat)

 • 17. – 21. 2. jarní prázdniny
 • 2. 4.  – Tři mušketýři (divadlo Brno)
 • VIDA park – zatím nemáme termín

 

Záloha 1500,- do konce ledna (února).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. 12. _ Brno Louskáček,sraz ve škole 7. 45, návrat vlakem 14. 52.

 

 

 

.............................................................................

V pátek 25. 10. 2019výlet 3. a 4. třídy  do Prahy spojený s divadelním představením Tučňáci v Rudolfinu s Pavlem Liškou.

Sraz ve škole v 6.45, vlakem 7.05, ze Skalice 7.20, v Praze 10.07 hod.

Odjezd z Prahy v  17.58, příjezd Skalice n/Svit. 20.21, ve Svitávce 20.52 hod.

 

Program: Tučňáci v Rudolfinu  (vstupenku 150,- Kč hradí škola).

Dále McDonalďs, Staré Město, Karlův most, Staroměstské  a  Václavské náměstí.

         (v případě nepříznivého počasí Národní muzeum, vstup   40,- Kč)

 

S sebou: 2 svačiny, pití, pláštěnku, kapesné 200,-Kč (na oběd v McDonalďs a ev. suvenýry ).  Doporučujeme drobné hry do vlaku (např. karty aj..) a vhodný oděv  na cestu i do divadla (NE tepláky, maskáče…).

(Za případnou ztrátu či poškození mobilu a dalších cenností škola nezodpovídá).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děti budou hradit dopravu vlak a metro (a příp. vstup do muzea).

          Donést celkem 150,- Kč nejlépe do čtvrtka 24. 10. 2019

Vstupenky do divadla a jízdenky jsou zaplaceny předem.

Proto v případě např. nečekaného onemocnění  kontaktujte, prosím, tř. učitelku ,  aby bylo možné vzít náhradníka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ped. dozor – J. Skřičková, T. Vávrová, D. Mašková, K. Pikartová, L. Plevačová

tel. Mašková – 737 352 135

 

Vážení rodiče,

v tomto školním roce máme zatím naplánované tyto školní akce:

dle počasí září, říjen – vycházka na Hradisko,

                                 -  návštěva mini ZOO u Dyčků

4. 10. - LAMAcentrum

11. 10. -  Jablkobraní

16. 10. - Sportovní den školy

25. 10. - divadelní představení Tučňáci v Rudolfinu

              (Praha – Dopoledne s českou filharmonií a Pavlem Liškou)

29. 11. - Vánoční jarmark

6. 12. - Louskáček (balet, Brno)

2. 4.  - Tři mušketýři (Brno, divadlo Bolka Polívky)

Některé akce budou hrazeny z projektu školy.

………………………………………………………………………

listopad – prosinec: Bruslení

leden – březen: Plavecký výcvik

..............................................................................................................

25. – 29. 5. Škola v přírodě (Mladočov)

………………………………………………………………………..

Bližší informace k uvedeným akcím na třídní schůzce.

 

Prosím, potvrďte předběžný zájem o školu v přírodě.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Seznam pomůcek – 3. třída                

- deníček na úkoly 

- obaly na učebnice                                             

- 10 ks sešit č. 513

  (dle velikosti písma můžete i č. 512)

- 1 velký linkovaný sešit

- 1 velký sešit bez linek

- 1 slovníček (nebo malý deníček)

- libovolný Čtenářský deník (- nejlépe pokračovat v původním)

..........................................................

- folie na dopisování tužkou (malá i velká)

- tabulka stírací a fix

- tužky č. 2 a 3, guma

- pero, pastelky

- kružítko, pravítko (později i trojúhelník s ryskou)

- barvy vodové, tempery, štětce (větší i menší)

- zástěrku nebo staré triko

- voskovky

- nůžky, lepidlo

- barevné papíry

...........................................................................................

- sportovní úbor do haly (ne boty s tmavou podrážkou), na ven

- přezůvky (nejlépe s pevnou patou), ručník

- 1x papírové kapesníčky (nejlépe tzv. v krabičce – vytahovací)

 

                                                      

 

 

 

Tř. schůzka 3. 6. 

Zoo – vstup i doprava - hrazeno z projektu

Plán akcí do konce školního roku:

4. 6. – Hasík, návštěva hasičů v Boskovicích

6. 6. - focení - napsat souhlas pro samostatné fotky a skupinky

10.- 14. 6.  škola v přírodě MORAVEC

21. 6. – výlet do Olešnice, hrazeno z projektu

(strašidla, veteráni, modrotisk)

- Vyhodnocení nejlepších žáků

26. 6. – sportovní den školy

----------------------------------------------------------------------------------------

- Prosím připravit učebnice na odevzdání - vygumovat, slepit

 

 

 

 

Program třídní schůzky 1. 4. 2019

 • Kamarádský kolektiv, chválím
 • Dnes jsme přesazovali
 • Upozorňuji opakovaně na výskyt vší ve škole
 • od 1. 4. bude ve třídě asistent pedagoga (Karolína Pikartová)
 • 4. 4. beseda s tvůrci pohádky Krysáci
 • příprava na závody v běhu 24. 4. – zúčastní se vybraní žáci
 • 11. 4. Vítání jara – program Příběh Velké noci (zdarma)
 • ...............................
 • V dubnu vás zveme na Eko-jarmark 26. 4.
 • připomínám soutěž pro děti o rodiče

O nej.. výrobek z odpadového materiálu

 • Tvoříme z odpadového materiálu

(donést obaly od čistících prostředků, různé folie atd..)

 • sběr papíru 17. 4. (odpoledne) a plastu 25. 4.
 •  23. 4. ochutnávka a přednáška ,,zero waste“ – prodej bez obalů cena 45,- Kč....
 • ................................................................................

Škola v přírodě 10. – 14. 6.  Lipka – Rozmarýnek,

                                                   program Ferda v přírodě

https://www.lipka.cz/rozmarynek-vyukove-programy-pobytove?idm=70

 • doplatek 1 000,- Kč do konce května, + doprava po návratu.
 • před odjezdem bližší informace, potvrzení zdrav. stavu

------------------------------------------------------------

 • Prosím o pravidelnou kontrolu a podpisy ŽK
 • opravy sešitů psát vždy hned
 • kontrolovat učebnice, vytrhané listy případně vlepit!
 • nakopírované papíry NEVYHAZOVAT! VŽDY VRACET DODĚLANÉ!
 • náhradní psací potřeby: pero, ořezané tužky
 • upozorňuji na časté ,,okusování a olizování“ psacích potřeb
 • připomínat dětem - při kýchání, kašlání zakrývat ústa
 • v TV začneme chodit ven

……………………………………………………………………………….

MA  -   zúčastnili jsme se soutěže Matematický Klokan - Cvrček

 • Procvičovat denně násobilku 1, 10, 2, 3 a tento týden 4
 • pojmy o _více, o _ méně a _ krát více, _ krát méně.

ČJ   -     čtení denně nahlas 5 – 10 min, nácvik plynulého čtení, používat záložku

 • zlepšit písmo, nespěchat
 • kontrolovat napsané (čárky, háčky..)

 

 

 

.........................................................................

A, B, C, D, kočka přede, 
E, F, G, H, kuře běhá, 
I, J, K, L, pes někam šel, 
M, N, O, P, koník kope, 
Q, R, S, T, kozy vezte,, 
U, V, X, Y, Z, jen za peníze! 

------------------------------------------------

ABCČD ĎE - jen se na mě koukněte, 
FGHCH IJ K - abeceda je lehká, 
LMNŇOPQ - všichni se ji naučte 
rŘsŠtŤU - nechci slyšet nezvládnu, 
vW X YZŽ - můžete na hřiště běžet. 

-----------------------------------------------

.................a ještě jedna navíc:

A, B, C, D, E, F, G, H
copak to tu děti běhá?
I, J, K, I, J, K, 
rozpustilá písmenka.
L, M, N, Ň, O, P, Q,
chyť mě, chyť mě, budu tvé.
R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V,
rozpočítat prvé druhé.
A, B, C, D, E, F, G, H,
za písmenky každý běhá.
Y, Z, Ž, Y, Z, Ž,
učí se je nazpaměť. 

 

--------------------------------------------------------

Program třídní schůzky 3. 10. 2018             

 

Dobrý, kamarádský kolektiv bez větších přestupků.

Nová spolužačka – Klárka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K učivu:

 • Chválím za krásné prázdninové deníky (pokračujte J)
 • Čtenářské deníky – všichni alespoň 1 knihu za pololetí (není nutno psát obsah, stačí povyprávět)
 • Denně číst NAHLAS alespoň 5 – 10 min. (melodie hlasu . , ?)
 • Velké rozdíly v dovednostech a v pracovním tempu dětí.
 • Čj  - probíráme druhy vět a znaménka za větou. Psát velké písmeno na začátku věty.

I doma dbát na sebekontrolu napsaného, nechat děti chybu najít, opravit - zejména při opisu a přepisu!

 • Zapomínání – od zítřka budu zapisovat
 • V lavici možno nechávat: PRV, tabulku, HV, čítanku – pokud doma čte z jiné knihy
 • Matematika – procvičujeme + -  do 20 s přechodem 10.   Trénovat! – mají folie u sebe

Příští týden na známky + - do s přechodem 10

Začneme řau čísel do 100

 • Pracovní sešity Čj , Ma – některé úkoly budou  označené * = dobrovolné
 • V PRV – naučit se tel. číslo rodičů

               projekt k výročí republiky – budeme tvořit obrázkovou časovou osu

Dobrovolný úkol do PRV – spočítat mosty a autobusové zastávky ve Svitávce

 • TV – trénovat dle možností míčové hry, skoky přes švihadlo
 • Doučování – vždy v pondělí. Dle potřeby i út, st., čt
 • Podpis ŽK každý týden
 • Konzultační hodiny – úterý 13 – 14 hod., jinak dle domluvy
 • Čtenářský kroužek - středa, Ekotým – úterý od 14 hod.

 

Zítra pravítko, DÚ V ČJ PS str. 16/ cv. 13

Učíme se básničku z čítanky

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plán akcí:

 • Výstava na OÚ

Sběr papíru – středa 10. 10.

12. 10. - výukový program Blansko Moravský kras  (placeno z projektu EU)

Vánoční tvoření – 30.11.

22. 1. a 5.2. – Hasík

21.3. Divadlo Blansko

Červen – škola v přírodě, pobytový výukový program Ferda v přírodě

              - https://www.lipka.cz/rozmarynek-vyukove-programy-pobytove?idm=70

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

Informace ze třídy - 5. 9. 2018

Prosím o vyplnění žákovské knížky - základní informace o škole vlepit nebo dopsat,

                                                        doplnit údaje o žákovi i rozvrh hodin

Rozvrh děti dostaly nebo je na stránkách třídy (https://poskole0.webnode.cz/)

Ve čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. konec vyučování v 11. 40, od pondělí podle rozvrhu.

Ve čtvrtek s sebou – psací potřeby, výtvarné potřeby, deníček na úkoly a  sešity podepsané

                                 jménem (možno donést všechny, zůstanou ve škole).

Ve čtvrtek domácí úkol bude dobrovolný, od příštího týdne pondělí – čtvrtek opět denně.

Příští týden – donést tělocvik (do tělocvičny i na ven).

Platba za pracovní sešity 1. pololetí:  Ma – 79,-

                                                         Početníček 34,-

                                                         Čj – 95,-

                                                         Písanka – 25,-

                                                         Prvouka – 82,-

                                                   + výkresy a tř. fond

                                                 ------------------------------

 Celkem vybíráme 400,-. Zaplatit lze nejpozději do prosince.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

      Plánujeme: 12. 10. – výukový program Blansko – Učíme se s netopýry

 

 

 

.....................................................................................................

Pomůcky pro 2. třídu

 • 10 ks sešity malé č. 512 (široké linky)

Všechny sešity podepsané (pouze jméno),

náhradní zůstanou ve škole

 • 1 ks - sešit malý bez linek                     
 • 1  sešit malý (velké čtverečky) až na druhé pololetí
 • 1 deníček na domácí úkoly (úkolníček)
 • Stírací tabulka + fix
 • Folie na dopisování malá
 • Pravítko (libovolné)
 • 2 tužky č. 2, gumu, pero, pastelky
 • …………………………………………………………………………………………………..

Vodové barvy a štětec plochý i kulatý, malý i velký

(většinou zůstaly ve škole)

Doplnit:

 • Temperové barvy
 • Voskovky
 • Zástěrku nebo triko,
 • Hadřík, kelímek na vodu
 • Barevné papíry
 • Lepidlo
 • Nůžky

…………………………………………………………………………………………….

 • Přezůvky, ručník do třídy,
 • převlečení a obuv do tělocviku (dovnitř i na ven)

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

Program na zbytek června:

-        V pátek 22. 6. plánujeme celodenní vycházku a návštěvu ,,mini ZOO“ u Dyčků.

Do školy bez aktovky. S sebou svačinu, pití a něco pro zvířátka (jablko, mrkev, suché pečivo)..

-        V pondělí 25. 6. dejte dětem s sebou např. igelitovou tašku, odnesou si výkresy aj.

-        V úterý dostanou učebnice pro 2. třídu

-        Ve středu 27.  6. – školní divadelní představení

-        Ve čtvrtek 28. 6. – Branné cvičení. Do školy bez aktovky, sportovní oděv a obuv, svačinu, pití.

-        V pátek VYSVĚDČENÍ – konec vyučování v 9. 40, družina do 12 hod.

……………………………………………………………………………………………...................................................

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program třídní schůzky 4. 6. 2018

 • Olympiáda  (výsledky k dispozici). Celkově třída na 10. místě (z 23 škol)
 • Projekt Já (pokračujeme opakováním Prv – adresa, rodina, povolání..
 • Do konce škol. roku se  ještě tematicky zaměříme na pohádky a zvířata ZOO,
 • Zhodnocení výuky:

 (Čj – všechny písmena čteme i píšeme. Slabikář ukončen, následuje Čítanka 1

Písanka dokončena se slabikářem, nyní se bude víc procvičovat přepis.

Ma - +- do 20 bez přechodu 10 nutno ovládat,

              s přechodem 10 probíráme, ale nebude součástí záv. opakování).

 • Početníček postupně dodělávat chybějící cvičení, aktuálně jsme na str. ……
 • Písemné úkoly budou do pouti, (později dle potřeby – individuálně, dokončení aj..)
 • Chválím za vedení čtenářských deníků

(doporučuji pokračovat i o prázdninách).

 • Během prázdnin prosím všechny rodiče, aby dle možností podpořili děti ve  čtení, vedení prázdninového deníku a občas je nechali např. zapsat nákup či zopakovali počítání do 20.

Usnadní to dětem začátek nového škol. roku.

 •  
 • ----------------
 • Klasifikace viz. lístečky. 

Aktuálně většina Čj i Ma – 1, ale již jsou patrné rozdíly nejen v tempu, ale i v dovednostech dětí.  (žáci se zapsaným 1- 2 potřebují trochu více času a tréninku, takže mohou přes prázdniny procvičovat)

Plán na červen:

 • Úterý 5. 6. – focení
 • čtvrtek 7. 6. pasování na čtenáře na OÚ
 • 14. 6. divadelní představení ZUŠ na hradě Boskovice, 20,- a cesta, tj. asi 50,- KČ)
 • Dle domluvy a počasí celodenní vycházka a návštěva ,,ZOO“ u Dyčků.
 • Vyhodnocení nejlepších žáků školy
 • Zmrzlina (za peníze z jarmarku)
 • Učebnice pro 2. třídu dostanou děti poslední týden, pracovní sešity aj..  objednává škola. Platba během 1. pololetí – cca 300seznam pomůcek dám na konci škol. roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Informace z třídní schůzky 9. 4. 2018

Děkuji všem rodičům za podporu na Jarmarku. Utržili jsme 615 Kč.

Plánované akce:

13. 4. – Projekt Veselé zoubky

25. 4. – sběr papíru

?. 4. – Den Země (výuka ekologie + sběr plastů v obci)

30. 5.  – Olympiáda 1. tříd -  Velké Opatovice

V červnu – Pasování na čtenáře (termín bude upřesněn)

Školní výlet – bude upřesněn místo i termín

…………………………………………………………………………………………………………………

Všeobecné informace k výuce:

 • Čtení – stále platí denně číst hlasitě alespoň 5 min. (Vyslovovat hned přečtenou slabiku, vyvarovat se tzv. zdvojenému čtení). Mnoho dětí již čte velice pěkně, chválím.

Kdo už si doma čte jiné knížky, může si založit Čtenářský deník (stačí nakreslit obrázek a napsat název a autora), pak přinést a svými slovy nám o knize popovídat.

 • Psaní – dohlížet na správné držení tužky a správný sed.

Při opisu vždy vést nejprve k sebekontrole napsaného textu, příp. upozornit na chybný řádek a znovu nechat najít chybu.

Je-li chyba v písance červeně opravena, vždy napsat opravu – tj. celé slovo znovu.

 • Matematika – počítáme do 20, příklady zatím jen bez přechodu 10

(např. 12 + 5). Doporučuji stále procvičovat zejména +,- do 10.

(Kdo potřebuje, ať využívá prsty nebo počítadlo).

Při psaní příkladů do malého sešitu – pečlivě zapisovat do sloupečků,  psát krasopisně

 • V prvouce můžete procvičovat názvy domácích zvířat a jejich mláďat, tažných ptáků a jarních květin
 • Tělocvik – začneme dle možností chodit ven trénovat na Olympiádu

 běh (rychlost i výdrž), skok z místa, hod kriketovým míčkem.

Je také vhodné hrát si často s míčem (některé děti se míče bojí) a skákat přes švihadlo.

 

 

 

 

...............................................................................................................................................................................

Informace z třídní schůzky 8. 1. 2018

Celkově hodnotím 1. pololetí kladně. Kolektiv  je bez vážnějších problémů. Děti se chovají kamarádsky, učí se vzájemné pomoci a toleranci.

 V učivu postupujeme podle plánu.

-        Prosím o podpis domácích úkolů a pravidelnou kontrolu deníčku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk

-        Písmena – l, m, s, p, t, d, j, k, n, v , r + samohlásky. Čtení – slabiky, slova, věty.

-        Připomínám nutnost pravidelného domácího procvičování  čtení - stačí 5 min. a nejlépe nahlas, používat podložku pod řádek.

Při čtení dbejte na slabikování, tj. postupné vázané čtení = pomalu, ale hned vyslovit slabiku –  NEPŘEDŘÍKÁVAT NEJPRVE PÍSMENA A PAK TEPRVE SLABIKU.

-        Stále kontrolovat správné držení pera, pastelek..

Písemné tvary  písmen se obvykle pamatují dětem hůř, je vhodné je častěji opakovat.

Po napsání úkolu připomeňte zkontrolovat napsané (zda nechybí písmena, čárky…)

Děti píší opis (stejné z tabule), přepis (z tiskacích na psací) i diktát.

 

Matematika

 – porovnáváme, sčítáme, odčítáme do 7. Slovní úlohy tvoříme a řešíme zatím převážně ústně, příklady zapisujeme na tabulku. Počítáme s papírovými mincemi.

Procvičovat pamětné sčítání a odčítání. Děti mají stále k dispozici folii s příklady, které mohou řešit dobrovolně a pak přinést ke kontrole.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyúčtování:

Z  vybrané zálohy 200,- Kč/žák odečítám:

za pomůcky a výtvarný materiál…. – 104,- Kč                            

               (cena jednotlivých položek k dispozici u tř. učitele a v ředitelně)

Koncert          ………………….. – 35,-

Bruslení (vstup + doprava)....... – 37,-

                                   Celkem ... 176,-       V tř. fondu fondu zůstává:  200,-  – 176,- = 24,-  Kč

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plánované akce v 2. pololetí:

10. 1., 16. 2.   – bruslení   (do školy bez aktovky, jen svačinu a pití. Nutno helmu, rukavice!)

12. 2. – výukový program Brno Jezírko (cena 100,- + doprava cca 60,-). 

          (POZOR – je to pondělí po jarních prázdninách. Do školy bez aktovky. Bližší informace později)

19. 1. - Koncert – Hudba světa (35,-)

            Pro tyto a další plánované akce v 2. pololetí budeme vybírat zálohu 250,- Kč:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro recitační soutěž (školní kolo v březnu) si děti mohou vybrat básničku.

............................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace z deníčku 20.10. 

-        Ve spolupráci s 9. třídou plánujeme na příští týden (asi na středu 25. 10.) ,,Halloowen“ aneb Rej strašidel. 

         Děti si mohou připravit masku.

 

Dále připomínám:

-        Prosím, prohlížejte dětem vlásky. Ve škole se stále objevují vši.

-        Čtení je úkol na každý den, i když nebude zapsáno v deníčku

          (zatím stačí přečíst slabiky např. vždy z poslední probrané strany v ŽA)

-        26. – 27. 10. podzimní prázdniny

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program tř. schůzky 10. 10. 2017

-        Kontrola deníčků, podpisy DÚ

-        Psaní – hlídat držení tužky, sezení, (některé děti – zrcadlově obrácené tvary písmen, číslic)

Postupný přechod na psaní perem

(pouze kdo nebude tlačit na tužku, nové písanky v listopadu)

-        Zvyšovat pozornost při práci

-        Podepsat všechny pomůcky (Tv – cvičky, fixy.....)

-        Chybí zástěrky do VV

-        Platba za nové pomůcky (výkresy, folie, složky – cca 75 kč (bližší podrobnosti o ceně pomůcek v ředitelně), dále budeme dokupovat papírové mince aj..  = 100,-)

+ Plánované akce: bruslení, výchovný koncert…  do tř. fondu na případné platby 100,- Kč

                Celkem tedy vybíráme 200,- Kč

-        Program Ovoce do škol + dotované mléko

(každou druhou středu – od příště změna na čtvrtek)

-        Ekoškola – možnost zapojit se do týmu (středa 14.30, od 18. 10. 1 – 2x měsíčně)

Sběr papíru – středa 11. 10.

Dále sbíráme průběžně ve škole – baterie, hliník

-        Pozvánka na Jablkobrani 20. 10. 20017

-        Hrátky s poezií – nejoblíbenější básničky (možno přinést do školy – do 20. 10.)

-        Přihlášky do divadelního kroužku (pátek 16 hod. ve vile)

-        Stavebnice od MAS Boskovicko

-        Logopedie – p. uč. Paráková – zrušeno

-        Na příští týden – vylisované listy na výrobu ,,podzimníčků“ – do VV

-        Suplování 11. 10. – dnes zapsány úkoly na st. i čt. ,

                          16. 10. (ráno),  a dále …………

 

Čj - Začínáme číst slabiky (kroužkovat), čtení bude úkol na každý den (dle potřeby)

-        Sluchová analýza: první a poslední hláska slova i slabik, slabiky – krátké, dlouhé,

Ma – porovnávání, začínáme příklady do 5

Sebehodnocení – smajlíci

 

 

Dětem byly předány stavebnice z MAS Boskovicko (více zde:)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milé děti

První školní den, tj. pondělí  4. 9. 2017,

se sejdeme ve škole v nejlépe  7.40 – 7.50 hod.

Děti si v šatně vyberou svou značku a místo .

Zahájení je v 8.00 – cca 8.30 hod.

                           Po zahájení si můžete vyzvednout přihlášku

                           na obědy a do školní družiny.

                           (První den se nevaří a družina není)

……………………………………………………………………………………………………….

Bližší informace:

 - https://www.zssvitavka.com/                  

 - E–mail: zssvitavka@seznam.cz

 - mobil. školy: 721 123 853

 - tř. učitelka: D. Mašková

 

Případné omluvenky již 4. 9. prosím zaslat na některý výše uvedený kontakt.

………………………………………………………………………………………..

 

Vyučování v 1. třídě bude

každý den 8 – 11. 40 hod.

…………………………………………………………………………………………

 

 

Děti dostanou učebnice, písanky a také tyto pomůcky:

 • Grafitová tužka GRIP JAMBO B (trojhranná)
 • Pastelky JUMBO tříhranné
 • Lepidlo 20 g
 • Vodové barvy se štětcem Ø 30 mm, 12 barev
 • Modelovací hmota, 10 barev
 • Voskovky, 12 barev
 • Guma
 • Dvojité ořezávátko se zásobníkem

…………………………………………………………………

Kromě aktovky budou dále potřebovat:

-      Přezůvky (nejlépe s pevnou patou) + látkový pytlík.

-      Sportovní oděv do TV (triko, tepláky, kraťasy, cvičky) + látkový pytlík

-      Doporučuji box na svačinku, (láhev na pití)

-      Malý ručník do třídy

-      Pouzdro + náhradní tužky (pero až později),

-      Barevné papíry                                              

-      Nůžky s kulatou špičkou

-      Temperové barvy + plochý štětec               

-      Kelímek na vodu - např. plastový hrneček.

(Prosím: NE malé skládací kelímky!)

…………………………………………………………..

-      NE: sáček k lavici, kufřík ani složky na písmena  :)

………………………………………………………………

+ Některé další pomůcky koupí škola hromadně

(např. výkresy, folie na dopisování, sešit na procvičování…).

Cena (cca 100 Kč) bude upřesněna v září.

Přeji všem krásné léto a

těším se na shledanou 4. září!

                                   D. Mašková

 

 

 

 

Citát k zamyšlení:

,,Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc si sním vykládala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho síle lásky.“

                                                        Diane Losmanová

 

 

 

 

 

Se školním a klasifikačním řádem se můžete seznámit na stránkách školy  www.zssvitavka.com/, v ředitelně nebo na nástěnce u školní družiny.