Domácí úkoly

ČT - početníček str. 6/ cv. 1 (+ nemocní dopsat početník str.5 - rozklad čísla vždy ,,do desítky a přičíst zbytek. V čj jsme skládali pohádky- věty a obrázky.

20.09.2018 13:53
V Ps Čj možno dopsat str. 6 a zítra budeme dělat str. 8 a 11, ( str. 8,9 budou dobrovolné). V Prv - zopakovali jsme značky, dopravní prostředky a tel. čísla 158, 1555, 150, 112)

St - Čj PS str. 8/ cv. 4,5 (Pozor - přeskočili jsme str. 5-7). V matematice jsme dnes jen trénovali +,- s přechodem 10, do PS jsme nepsali.

19.09.2018 11:38

Út - písanka str. 6 - dopsat zbytek řádků. Procvičvat pamětné +,- do 20 (Někteří zapomněli i do 10 !!!)

18.09.2018 14:09

Po - Čj PS - str. 4/cv. 13 (napsat věty)

17.09.2018 12:23

Po - Čj PS - str. 4/cv. 13 (napsat věty)

17.09.2018 12:23

Čt - Čj učebnice str. 6/ cv. 8 - napsat slova do sešitu ČJ D (domácí).

13.09.2018 13:09

St - papír Čj - čtení s porozuměním (přečíst a doplnit úkoly z druhé strany)

13.09.2018 13:06

Út - Čj PS str. 2/ 2,3 (* dobrovolně 4)

11.09.2018 13:23

Po - početníček str. 2 (někteří nestihli str. 1, postupně si dobrovolně mohou dodělat). Zatím stále čekáme na dodání prac. sešitu. Dnes jsme si rozdali Početníček (nakl. Didaktis),který je obsáhlejší.

10.09.2018 14:38
 Původní ,,Hravý početníček" využijeme, ale zůstane ve škole.

Čt - dobrovolný úkol (čtení s porozuměním - vybarvit panenku dle zadání), donést zítra prázdninový deník.

06.09.2018 14:00

 

Informace ze třídy - 5. 9. 2018

Prosím o vyplnění žákovské knížky - základní informace o škole vlepit nebo dopsat, doplnit údaje o žákovi i rozvrh hodin

Rozvrh děti dostaly nebo je na stránkách třídy (https://poskole0.webnode.cz/)

Ve čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. konec vyučování v 11. 40, od pondělí podle rozvrhu.

Ve čtvrtek s sebou – psací potřeby, výtvarné potřeby, ručník, 

 deníček na úkoly a  sešity podepsané jménem (možno donést všechny, zůstanou ve škole).

Ve čtvrtek domácí úkol bude dobrovolný, od příštího týdne pondělí – čtvrtek opět denně.

Příští týden – donést tělocvik (do tělocvičny i na ven).

Platba za pracovní sešity 1. pololetí:  Ma – 79,-

                                                         Početníček 34,-

                                                         Čj – 95,-

                                                         Písanka – 25,-

                                                         Prvouka – 82,-

                                                   + výkresy a tř. fond

                                                 ------------------------------

 Celkem vybíráme 400,-. Zaplatit lze nejpozději do prosince.

…………………………………………………………………………………………………………….

      Plánujeme: 12. 10. – výukový program Blansko – Učíme se s netopýry

 

Procvičování učiva

 První čtení - slabiky 

 Ukryté obrázky

Prvouka

Matematika

                                                  Školákov - vyber předmět:

 
Ostatní třídy: