1. 2. 3. 4.
PO Čj Ma Prv Hv
ÚT Čj Čj Ma Vv
ST Čj Čj Tv Tv
ČT Čj Čj Ma Prv
Čj Čj Ma