Po - slabikář str. 41 zelený a červený puntík, (nemocní - v Ma - str. 59 + začali jsme 61 obrázek, Čj -zkusit diktát slabik psacím písmem, Prv - příbuzenské vztahy (teta, vnuk...)

15.01.2018 12:11