ST 3. 1. - písanka str. 8 (dopsat). V deníčku nalepena informace o tř. schůzce (prosím podepsat). Některé děti nemají dopsané chybějící předešlé stránky - zkontrolujte a průběžně dopisujte.

03.01.2018 10:53