ST - děti dostaly list na procvičení čtení (str. 10), přečíst, tužkou možno zakroužkovat odpovědi na otázky. Prosím podepsat rodiči.

13.12.2017 13:34